send link to app

Milton taal


4.8 ( 768 ratings )
仕事効率化 教育
開発者 Axis Consultancy
2.99 USD

Milton Erickson paste taal op een bijzondere manier toe. Hij is als Arts bekend geworden om zijn indirecte manier van hypnose. Mede door Richard Bandler is zijn "taal-gebruik" bekend geworden bij een breed publiek.
Uitstekende managers, verkopers, websites, etc. mensen die beïnvloeden passen het toe (voor of achter de schermen). Soms niet bewust veelal onbewust. Wil je weten hoe je het bewust toepast of op jou wordt toegepast? Lees dan verder en ontdek de structuur. Laat je inspireren door onderstaande voorbeeldzinnen. Ook is de app "axi-taal" beschikbaar voor nog meer interessante zinconstructies.

Voor meer informatie www.axisconsultancy.nl